Meer info over René

Geboren en spelend temidden van de bossen van Nunspeet, speelde mijn verdere jeugd zich grotendeels in de stad af. Zo leerde ik de voor- en nadelen van zowel ‘het buitenleven’ als ‘het stadse’.
Doordat mijn plekje als kind nogal onbeschermd was, leerde ik al vroeg in mijn bestaan te leven vanuit mijn eigen kracht.
Met recht kan ik daardoor zeggen dat het leven mijn werkelijke leraar isgeweest en is.
Op mijn 17e brak ik los uit de warboel van mijn vroege jeugd en ging met volle teugen van mijn herwonnen vrijheid genieten. Het was eind jaren zestig. De heerlijke tijd van flower-power, vol vertrouwen in het goede.
Ik las boeken van Herman Hesse, Krishnamurti, over boeddhisme, onderzocht bewegingen als de Hare-Krishna en reisde door heel West-Europa.
En na 2.5 jaar onderbrak ik de opleiding aan de sociale academie, omdat ik me niet kon vinden in de ‘techniese’ aanpak van psycho-sociale problematieken.
Nadat ik 25 jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam was o.a. in de muziekbranche, kwam dit in 1995 tot een abrupt einde. Tijdens een vakantie in Griekenland kwam ik bijna te verdrinken.
Dit was niet de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met onze sterfelijkheid, maar het was dit keer erg indringend.
Teruggekomen kon ik de oude draad niet meer oppakken, deze bestond niet meer!!

Het duurde enige tijd voor het duidelijk was hoe ingrijpend deze ommekeer was. In deze periode ontwikkelde ik me met een grote vreugde in diverse ‘alternatieve’ gebieden en volgde opleidingen voor klanktherapeut, bloesemremedietherapeut, didgeridoospeler en docent en verdiepte me intensief in meditatie.
Het was een groot geluk Vipassana-meditatie te beoefenen in een periode dat er regelmatig oude monniken naar Groningen en elders kwamen om deze meditatietechniek in het westen te helpen ontwikkelen.
Wat ik door omstandigheden al eerder had ervaren, is hoe moeilijk het is om oude, zogenaamde zekerheden op te geven, en daadwerkelijk weer opnieuw te starten. Ook in deze periode bleek dat de hang naar veiligheid m.b.t. woon- en werkplaats erg krachtig is.
De ontmoeting met Romy in 1997 bleek deze hang-naar-zekerheid letterlijk op te lossen. Nu het stof van de ontstane turbulenties is opgetrokken, blijkt steeds meer hóe bijzonder onze nieuwe plek in Gasselternijveen is.


Er is een enorme behoefte in me om het bestaan simpel te houden:
In de periode van mijn ondernemerschap leefde ik van de drang van mensen om steeds weer ‘het nieuwste’ te willen ervaren en te willen bezitten.
Ik ben voor mezelf tot de conclusie gekomen dat we met veel minder ook heel gelukkig kunnen zijn. Het verschil tussen onze consumptiemaatschappij en de Derde Wereld is echt te groot!
Door de jaren heen is ook de scheppende kracht van mijn/onze geest steeds duidelijker geworden.
Zo is het voor mezelf in zekere zin een wonder dat deze boerderij hier nu staat, en dat we hier samen kunnen werken en genieten.
Wat zich daarin laat zien is dat er, als je écht iets wilt en je angsten loslaat, een ongelooflijk potentieel in je aanwezig is.

Al vele jaren geef ik o.a. meditatieve klankconcerten en klankmassages, didgeridoocursussen en meditatiebegeleiding.
Ik houd heel veel van boventonen en Mantra zingen.

De afgelopen 20 jaar heb ik me serieus verdiept in Boeddhistische literatuur. Tegelijkertijd werd ik geraakt door de Wijze Sri Ramana Maharsh en daardoor ook door de Advaita Vedanta.
Doordat ik, samen met Derk Mulder de didgeridoos direct van de Aboriginals in Australië inkocht, heb ik ook veel mogen ervaren uit de Aboriginal-cultuur.
Samen Romy ben ik door o.a. Rajastan getrokken en in Nepal hebben we een voettocht door de Katmandu-vallei gemaakt. Daar kwamen we o.a. in contact met gevluchte Tibetanen. De ervaringen hebben een diepe indruk gemaakt.

Didgeridoo spelen brengt aardekwaliteit.
Meditatie brengt de aandacht van buiten naar binnen.
Klankmassage is een mooie mix van beide: Het lichaam (materie en niet materie) wordt doortrild door prachtige klanken en de aandacht gaat van buiten naar binnen.
Voor alle drie geldt dat ze een kwaliteit van ontspanning door inzicht hebben.
Alhoewel ik het bespelen an de didgeridoo met veel plezier en vaardigheid voor technieken overbreng, zoals op scholen en andere plaatsen, ligt mijn hart toch bij het mysterie van klank.
Zijn we niet allen klank?? Bestaat niet alles uit trilling?


Terug naar Wie Zijn Wij