Samavihara.

De naam Samavihara hebben we niet zomaar gekozen. Zoals in de uitleg zal blijken staan we open voor het goede uit diverse stromingen. We denken dat heelheid ontstaat door het opheffen van afgescheidenheid.

Samavihara betekent voor ons: thuis - zuiverheid - klank

Het eerste deel Sama verwijst op de Sama-veda, één van de Vedische geschriften. De Vedische geschriften zijn de oudste heilige boeken in India, waartoe o.a. ook de meer bekende Ayur-veda behoort. Van het woord Veda is ons huidige woord weten afgeleid.
De Sama-veda handelde over de uitwerking van klank, en dan met name gericht op de ceremoniele klanken van de Brahmanen.
Voor ons is er geen kastenstelsel zoals in het oude India. Wat wij wél al jaren ervaren is de enorme uitwerking van de trillingen van klank, of het nu gaat om de klank van de alsmaar voortgaande technische ontwikkelingen; van auto’s, vliegtuigen, landbouwwerktuigen en zo voort, of dat nu gaat om de meer subtiele klanken zoals die van klankschalen, gebed, mantras, gongen, didgeridoos of het zingen van boventonen.
Deze vaak helende werking van klanken vinden we zo onmisbaar en belangrijk dat we die meer en meer zijn gaan toepassen bij concerten en behandelingen.
U zult bij ons zo weinig mogelijk technische snufjes aantreffen.

Tevens verwijst het woord Sama naar het Pali-woord Samma. Het Pali is een erg oude taal in de omgeving van Birma en Thailand. In deze landen wordt het Theravada Boeddhisme als levensfilosofie levend gehouden. De Boeddha heeft veel aanwijzingen gegeven om tot een zo volwaardig mogelijk leven te komen. Deze aanwijzingen zijn o.a. op practies meditatie-terrein samengevat in de Satipatthana sutta. Door deze aanwijzingen te volgen, bijvoorbeeld door het beoefenen van Vipassana-meditatie ontwikkeld men als vanzelf een levenswijze die minder, of geheel niet schadelijk is voor de beoefenaar.
Het juiste pad, het juiste handelen, de juiste levenswijze enz. Dit begrip juist is een zo goed mogelijke vertaling van het woord Samma.
Het ontstaat niet vanuit het hoofd, door allerlei regeltjes, maar het ontstaat vanuit een diep intuïtief voelend zijn en door het scheppen van de juiste voorwaarden.
Deze intuïtieve kennis is niet uit boeken of van ‘horen zeggen’ te verkrijgen, maar puur door het ‘zitten op je meditatie kussen’.

Het 2e deel van het woord Samavihara is Vihara. Het woord Vihara komt ook zowel in het Hinduisme voor als in het Boeddhisme.
In India wordt gesproken over Vi= leven (het Franse woord vie).
Tevens herkent men het woord Hara: bekend van Durckheim’s boek: het dragende midden.
De hara wordt gezien als een energiecentrum waarvan de plaats ongeveer 3 vingerbreedtes onder de navel gesitueerd is. Het bewust (gebruik) maken van dit dragende midden is een van de taken van de Hatha-yoga docent(e). Het verbetert de energiehuishouding aanmerkelijk.

In het Boeddhisme komt het woord Vi voor als voorvoegsel bij o.a. Vi-passana meditatie.
Schouwen van het leven, de bewegingen in de geest, van moment tot moment, teneinde terug thuis te komen in het ervaren van het nu, en niet steeds bezig zijn met dat wat geweest is of dat wat komen gaat.
Het woord Vihara, in het Boeddhisme heeft de betekenis van : het thuis van.

Zoals in de omgeving van Amsterdam Buddhavihara de naam is van het centrum van de eerste Vipassana-monnik-leeraar Mettavihari.
De betekenis van Buddhavihara is : Woonplaats of thuis van de Boeddha.
De betekenis van de naam van deze monnik-pionier Mettavihari omschrijft een verwerkelijkte kwaliteit van deze leraar. Metta is liefdevolle vriendelijkheid of mededogen. De naam geeft dus aan dat liefdevolle vriendelijkheid een woonplaats heeft gevonden in dit lichaam.

Samengevat :
Vanuit Hinduisties, of wellicht beter vanuit Ayurvedisch perspectief, dat immers de basis is van Romy’s massage- en andere behandelingen, draagt Samavihara de betekenis:
In essentie of als centrum ervaren we de reinigende en helende kwaliteiten van de meest subtiele frequenties van en voor al het leven.
Dat betekent dat Romy niet alleen vanuit haar opleiding als Ayurvedic practitioner beschikt over met een breed scala van behandelingsmethodes die over het algemeen een snelle en duidelijk waarneembare verbetering geven van lichaam en geest.
Fijne trillingen kan je ervaren met de essentiële oliën, bloesemremedies en de massages.
Voor René betekent het als specialisatie vooral het werken met klank: klankschaal, didgeridoo, gongen en de heerlijke klankbank. Deze klanken maken stil, ontspannen en liefdevol.

Vanuit Boeddhistisch perspectief betekend Samavihara: De verblijfplaats van de Vipassana meditatie. Immer deze meditatievorm, die letterlijk ook op deze wijze door de Boeddha beoefend werd brengt de beoefenaar stapje voor stapje dichter bij de bevrijding van Samsara, de illusie van onze werkelijkheid, en wel door een zich steeds meer ontwikkelend juist perspectief op de werkelijkheid.

Tot slot: wij zijn samen met alle levende wezens op weg en lang niet volmaakt.
We proberen dat wat ons beweegt over te dragen, en hopen dat af en toe iemand wat van zijn gading bij ons vind, en dat we af en toe iemand een stukje verder op zijn/haar pad kunnen helpen. We merken dat we zelf ook voortdurend in wisselwerking met de mensen die bij ons komen op weg worden geholpen, en zijn heel erg blij met de mogelijkheid die we op dit moment van ons leven mogen ervaren.