Meditatie (Vipassana).

Beginnend
Doorgaand
Dagen/weekend-retraites

Vipassana meditatie wordt ook wel in-zicht-meditatie genoemd.
Het is een meer dan 2000 jaar oude, van oorsprong boeddhistische techniek die in India, Tibet, Thailand en andere landen intensief beoefend wordt.
In de 2e helft van de vorige eeuw kwamen steeds meer ‘Westerlingen’ in aanraking met deze eenvoudige en krachtige techniek.

Het ontwikkelen van opmerkzaamheid en kalmte van geest staat centraal. Een geest die alert en tegelijkertijd stil waarneemt, brengt rust en geeft inzicht in de processen die zich buiten en binnen jezelf afspelen.
Eén van de belangrijkste vruchten is het verkrijgen van innerlijke vrijheid, en het ons beetje bij beetje bevrijden van vastgeroeste denkbeelden.

Westers-denken: gerichtheid op uiterlijke doelen. Jezelf neerzetten. Loopbaan. Concurrentie.
Analitisch-doelgericht-prestatiegericht-efficiënt.
Belangrijk is de toekomst, zekerheden en terugzien op het verleden.
Daardoor is de mind steeds op reis. Steeds weer niet aanwezig in het nu. Steeds meer hebben mensen een gevoel van onvoldaan zijn, van gemis. Terwijl uiterlijk alles aanwezig lijkt te zijn.
Inzichts-meditatie: Verplaatsing van doel van buiten naar binnen.
Aandacht voor persoonlijke processen. Bijvoorbeeld ademhalen. Hoe vertrouwd ben je ermee??
Je lichaam functioneert alsmaar door, de adem is vaak onopgemerkt.
En hoe gaat dat met gebreken?? Worden die opgemerkt, of terzijde geschoven??
En hoe gaat het met moeilijke of zelfs traumatische ervaringen?? Opgemerkt?? Tijd genomen en gekregen?? Hebben we tijd en ruimte voor anderen??
Oefenen in aanwezig zijn in ‘het hier en nu’. Ruimte creëren voor jezelf. Stilstaan bij je adem, je lichaam, gevoelens en denkbeelden.

Met nadruk zou ik willen zeggen dat deze meditatie geen ‘zweefles’ is. Je kijkt echt naar je ‘zelf’,
Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel vaak verhelderend. En ontspannend tegelijkertijd.

Deze meditatievorm is bij uitstek geschikt voor stressreductie en burn-out preventie.
Bij grote veranderingsprocessen in het leven blijkt ‘inzichtsmeditatie’ een belangrijke innerlijke steun te zijn.

Beginnend

Tijdens de kennismakingslessen maak je kennis met een aantal basisoefeningen, zowel voor zit-, loop- als ligmeditatie. We beginnen met de (be)oefening van meditatie. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen, en drinken we een kopje thee.

Veel mensen denken dat een ‘stille’ geest een voorwaarde is voor meditatie. Alhoewel een van de vruchten van de beoefening is dat de geest rustiger wordt, gaat het bij de vipassana-meditatie vooral om het ontstaan van inzicht.
Het inzicht is de moeder van kalmte. Kalmte is de moeder van juist handelen. Juist handelen is de moeder van inzicht en kalmte. Zo zijn deze kwaliteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De duur van deze introductie-lessen is ongeveer 5 kwartier.
Na een aantal keren, minimaal 4, kan je in overleg besluiten door te gaan naar de doorgaande meditatiegroep.
Het is gewenst zo weinig mogelijk te missen van de introductieavonden.


Doorgaand

In de doorgaande groep wordt de basistechniek verder uitgewerkt en beoefend.
De duur van de meditatie wordt langer, de meditatie intensiever.
Je zult merken dat er steeds meer innerlijke ruimte ontstaat en dat dit steeds vaker door begint te werken in het dagelijks leven.
De grote schoonmaak wordt gedaan, de geest begint een staat van kalmte te ontwikkelen. Je gaat steeds meer innerlijke processen herkennen.
Je zult het wekelijks samen mediteren als een ontspannende, maar vooral voedende avond ervaren.


Dagen / weekend -retraites

Na een periode van ‘training van de spier van gewaarzijn’ zul je de gelegenheid krijgen deze meditatie gedurende langere tijd te beoefenen. Een meditatiedag, een (lang)weekend of zelfs een weekretraite. Periodes van individuele meditatie zullen zich afwisselen met periodes van gezamenlijk eten, lopen, zitten. Afgewisseld met een wandeling in de natuur, samen wat werkzaamheden doen. Alles in stilte. Oefenen in gewaarzijn.
Het is een verdiepende, bijzondere ervaring deze oude meditatietechnieken te beoefenen en in stilte andere medemensen te ervaren.
Deze langere meditatieperiodes, of ze nu een dag of langer zijn, verdiepen je beoefening enorm