Healing o.a. Egyptian.

Wanneer je kiest voor healing als therapievorm is het belangrijk om te weten dat ik aanbied om je te begeleiden en richting te geven in de therapie, maar je bent en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. Het gaat om het bewustworden waar je staat met je (on)mogelijkheden. We werken aan het verder kunnen gaan op je pad van inzicht en waarheid. Geen hocus-pocus maar duidelijk ervaarbare, herkenbare en te herleiden aspecten. Daar gaan we mee aan het werk, maar vooral jij. Want dát kun je zèlf!

Vooraf is er een intakegesprek.
Verschillende eerder beschreven technieken worden toegepast in de behandeling.

Boeken:
Barbara Ann Brennan - Licht op de Aura
- Bronnen van licht
Motoyama - Chakra’s en hogerbewustzijn
Saraswati - Wetenschap van de ziel
Johari - Werken met de chakra’s
Swami suktananda - Spel van bewustzijn
Niek Brouw - Liefde, agressie, depressie
Gunthler - Energie en extase
Diamond - Levensenergie
Rijntjers / Heijboer - Van geest tot lichaam
Kübler-Ross - Intens leven en sterven
Magda en Eia Maris - Gestald praktijk
Boeken van Maslow, Levinas, Jung, Osho, Ramana Marharshi, Sri Nisargadatta Maharaj, Inayat Khan.

Mijn opleidingen en trainingen zijn terug te vinden in mijn c.v.