Stervensbegeleiding.

Als een mens aan de laatste fase van het leven komt, ontstaan soms veel vragen.
Vragen waar de omgeving veelal geen antwoorden voor heeft.
Er kan ook angst ontstaan, verwarring en verdriet om het los- en achterlaten van familie, geliefde, vrienden en bezit.
Vroeger vonden veel mensen steun bij de kerk. In de nieuwe tijd zijn veel mensen op zoek naar eigen identiteit, waarden en normen, zingeving en religieuze beleving.
Doordat de oude patronen verlaten zijn, kan men daar niet meer werkelijk zijn toevlucht vinden.
Wat wij aanbieden is een doorvoelde, doorleefde manier om op een ceremoniele wijze van dit bestaan naar het licht te gaan.
Wij ervaren dat we allemaal, ieder op eigen wijze deel uitmaken van een groter geheel, dat als het ware gevoed wordt door ‘het licht’. Dan maakt het niet meer uit wat de religieuze achtergrond van de stervende is, in deze fase van overgaan zijn de normaal gangbare begrippen overstegen, grenzen die tijdens het leven belangrijk leken vervagen, er is de mogelijkheid contact te maken met ‘eenheid’.

We begeleiden de stervende en de familieleden tijdens deze overgangsfase, deze nieuwe geboorte. En werkelijk, het voelt ook als een bevalling. Het is tegelijkertijd een geheiligde situatie; in de nabijheid van de dood vallen al onze maskers in de regel af.
Het tijdstip dat onze assistentie kan worden ingeroepen is bij de terminale fase.

We werken met klankschalen, stem, vooral ook stilte en ervaren, samenbrengen van de stervende en familie, op een wijze die achteraf op een heel tevreden manier kan worden beleefd.
Wat nog in de weg zit, kan nog opgelost worden, of geaksepteerd. We helpen positieve én negatieve gedachten te uiten, zodat de weg naar het licht zoveel mogelijk vrijgemaakt kan worden. Belt U ons voor overleg. Het is voor U en voor ons essentieel dat we elkaar aanvoelen, begrijpen en respecteren. Voor de stervende is dit wellicht nog belangrijker.
Sterven in eenzaamheid, soms ook in familiekring is onnodig en ongewenst!

Vergoeding in overleg.